4.10.10

En liten bekräftelse...

... på att det inte bara är jag som har klagat. läraren har skriivt såhär! Det säger ju en del om hur bra koll lärarna har på vad de lägger ut osv.

"Med anledning av problem med dokumentutskrifter tar jag med mig exemplar av studiehandledning till introduktionen 5/10"

Inga kommentarer: