22.9.10

Manifestation för allas lika värde

Många kom och visade sitt stöd, det var fint!

Inga kommentarer: